Çocuk Gelişimi
Çocuklarınıza Dijital Teknolojileri Doğru Kullanmayı  Öğretin

Çocuklarınızla Dijital Teknolojilerin İlişkisi
belki siz de farkındasınız, artık can sıkıntısı diye bir şey kalmadı. Çünkü canı sıkılan çocuk, genç hepimiz
ekranlara sarılıyor. Oysa can sorunsı gerçek yaratıcılığın, hayal enerjisinin gelişimine olanak tanıyan esas
 bir tinsel uyaran olduğundan çocuklarımızın gelişimi için gereklidir.

Çocuklarımızın ekranda geçirdikleri zamanı çok önemsemeliyiz. Hem beyin gelişimlerine bununla birlikte 
ruhsal gelişimlerine olumsuz etkisinde bırakır azımsanmayacak ölçüde.

Bağlantı21. Yüzyıldayız ve anne babalar, eğitimciler olarak dijital yurttaşlar yetiştiriyoruz. Şu an ilköğretimde
ortaokulda olan çocuklar adını bile duymadığımız mesleklere haiz olacaklar. Teknolojiyi bizler görüyoruz,
sadece tıpkı balığın suyu fark etmediği benzer biçimde çocuklarımız da teknolojiyi, tüm bu cihazları görmüyorlar. 
Etkileşimin her gün arttığı bir çağdayız, eğitimci ve ebeveyn olarak çocuklarımızın teknoloji kullanımını asla tam 
olarak denetleyemeyiz.
İşte bundan dolayı dijital dünyada iyi mi yer alacaklarını öğretmeliyiz. Bisiklete binmeden
 bisiklet  kullanmak öğrenilemeyeceği şeklinde teknolojik cihazları da yasaklayarak, nasıl kullanılmaları gerektiğini 
öğretemeyiz.

Dijital becerileri çocuklarımıza nasıl öğretebiliriz?
✓ Herhangi bir davranışı çocuklarımıza öğretmenin en etkili ve kuşkusuz vazgeçilmez yolu , iyi örnek olmaktır. 
Çünkü onlar bizim  davranışlarımızı gözler, bir sünger gibi çeker ve kendileri de bizim benzer biçimde davranmaya
 başlar. Kendi cep telefonu, internet kullanma davranışımızı gözden geçirelim, bilincinde olalım ve çocuğumuzun 
cep telefonunu nasıl kullanımını istiyorsak önce kendimiz o şekilde kullanalım.

✓ Çocuklarda Öz denetim becerisi, içinde bulunulan duruma bakılırsa duygu ve davranışlarımızı düzenleme
becerimizdir. 


Çocuklar büyüdükçe de hedeflerine ulaşmaları için davranışlarını düzenlemelerini sağlayan beceridir. Bu becerinin 
temelleri  yaşamın ilk senelerında evde anne babadan öğrenilerek atılır. Hayat becerileri arasında en önemlisi
olduğunu düşündüğüm  öz denetim becerisi hayat başarısında, akademik başarıda hatta sağlıklı ilişkiler kurmada,
IQ puanlarından  çok daha belirleyicidir.

 Okul öncesi çağdan ergenliğe kadar davranış ve duygularını düzenleyebilen çocukların, hayat boyu pozitif bağlar
kurmakta  ve  hedeflerini gerçekleştirmede çok daha başarılı oldukları meydana getirilen çalışmalarla belirlenmiştir.
Öz denetim öğrenilebilen bir beceridir.

Çocuklarımızın web ve teknolojileri kullanımlarını denetleme becerilerini geliştirmek için bazı öneriler şunlar
olabilir:

✓ Cep telefonu kullanımına sınırlama getirme, çocuğunuzla konuşarak, kullanma süresi ve vakitı ile ilgili sınırlamalar 
koymalısınız.  Çocuklarımızın özgüvenli, özerk bireyler olmalarını istiyoruz. “Aman sıkmayayım, istediğini yapsın,
 özgüveni gelişsin” dediğimiz
 vakit çocuklarımızın özerk bireyler olma süreçlerini bozuyoruz. Sınır konmadan büyüyen çocuklar asla özerk 
olması imkansız. Örneğin, çocuğunuzun ekranda vakit geçirme süresi 20 dakika ile sınırlanmış olsun.
 Çocuğunuz bu 20 dakikaya tam tamına  uyuyor mu? Sizin belirleyeceğiniz belli süre hemen sonra,
 bu 20 dakikayı 25 dakika yapabilirsiniz. Şimdi kendini 25 dakikaya 
göre düzenlemeyi öğrenecek. Sadece 20 dakikada ekranı kapatmakta güçlük yaşıyorsa, süreyi asla 5 
dakika uzatmayacaksınız.
Böylece çocuğunuzun kendini denetlemesi için minik adımlar atmasına destek olacaksınız.

✓ Gözden uzak gönülden uzak. “Arzu nesnesini” göz önünden kaldırmak, ondan uzaklaşmak ilk ve en
 temel yoldur. 
Çocuk ve gençlerin kendini denetim etmesi zordur, evde çalışma ve uyku ortamında telefon ve tablet
bulunmaması 
konusunda kurallar koymanız çok yerinde olacaktır.

✓ Çocuklarımızın ekranda geçirdiği süre kadar ne seyrettikleri , hangi oyunları oynadıkları da önemli. 
İçerik mevzusunda hassas olmanız ve çocuğunuzu izlemeniz de büyük önem taşıyor.

Çocuklarımızın gelişimi nde aslabir kimse ve kurum ebeveynin yerini tutamaz. Teknolojiyi doğru kullanmayı 
öğrenmelerinde de en önemli parçanın aile ortamı olduğuna inanıyorum.