Hadi Gel Oyun Oynayalım! Ebeveyn-Çocuk Oyununun Önemi
    
Çocuğun fizyolojik, duygusal, bilişsel ve toplumsal gelişiminde oyunun rolü ve önemi günümüzde çok iyi
bilinmektedir. Son yıllarda ise uzmanlar çocukluk döneminde tek başına veya arkadaşlarla oynanan oyunların
yanı sıra ebeveynlerin de bizzat oyuna alınmasının önemini vurgulamaktadır (örn. Ginsburg, 2007).
Ebeveynlerin çocuklarıyla oyun oynarken  dikkat etmesi gereken biroldukça unsur bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları çocuğun hangi yaşta ne benzer biçimde 
oyunlar oynayabileceğini bilmek,
çocuğu yaş ve becerilerinin çok üzerinde olan oyunlara zorlamamak, mizaç ve ilgi 
alanlarına uygun oyunları fark etmek olarak sıralanabilir.

Ebeveynlerin çocuklarıyla oynadıkları oyunlar onlar için çok değerli olabilmekte ve ebeveynleri
tarafından hakikaten önemsendiklerini hissetmelerine yardımcı olmaktadır. 
Çocukların duygusal, toplumsal, fizyolojik, bilimsel gelişimleriyle ebeveynlerin oynadıkları oyunlar içinde birçok
 pozitif yönde birlikteliğin bulunmuş olduğu biroldukça araştırma tarafınca da gösterilmektedir (örn; Lindsey ve
 Mize, 2000; Tamis-LeMonda, Shannon, Cabrera ve Lamb, 2004).

Oyunlar sırasında çocuğun çeşitli alanlarda gelişmesine yardımcı olacak oyuncakların ve materyallerin
temin edilmesi, evde ve dışarıda güvenli oyun ortamlarının yaratılması önemlidir. Ebeveynlerin çocuklarıyla
oynadıkları  oyunlar yönlendiren ve yönlendirmeyen olarak ikiye ayrılabilir. Yönlendiren oyunlarda
ebeveynler çocuklarına önerilerde bulunabilir ve eğitici bir yaklaşımla çocuklarının yeni bilgiler ve
beceriler edinmelerine yardımcı olabilirler. Son yıllarda özellikle çocuk terapistlerinin önerdiği bir başka
oyun şekli de çocuğun yönlendirilmediği ve eğitilmediği
 bir oyun modelidir.

Yönlendirmeyen oyunda çocuğun kurduğu ve planladığı temaların anne-baba tarafından 
mümkün olduğunca takip edilmesi ve sadece çocuk istediği takdirde oyuna katılınması gerekmektedir. Anne
 babalar tarafından uygulanması son aşama zor olabilen bu oyunda, dikkatlice gözlemlemek, oyunu izlemek 
ve beraber olmaktan memnunluk duyulduğunu hissettirmek önemli olacaktır. Özellikle düşsel oyunlarda,
 dikkatli bir gözlem sonucunda, ebeveynler çocuklarının bilgilerine, duygusal yaşamlarına (örn., endişeleri),
 merak ve yaratıcılıklarına, arzu ve arzularına gibi birçok duygu ve düşüncelere erişme olanakı bulacaktır.

Günümüzde yoğun çalışma temposu ve televizyon, bilgisayar, tablet, telefon şeklinde aletlerden dolayı 
ebeveynler çocuklarıyla geçirebilecekleri kaliteli oyun zamanlarını gittikçe kaybetmektedirler. Oysa, bir 
çocuğun ileride hatırlayabileceği en güzel anılar ebeveynleriyle geçirdiği keyifli anlamış olur olacaktır ve 
bu anılar onların da ileride kendi çocuklarıyla da oynamalarına yardımcı olacaktır.